Mannature : Product for Life

ตรุษจีนซื้อ “ถั่ว-ธัญพืช” ทำกับข้าว ระวังเชื้อรา เสี่ยงมะเร็ง

ตรุษจีนซื้อ “ถั่ว-ธัญพืช” ทำกับข้าว ระวังเชื้อรา เสี่ยงมะเร็ง

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตลาดเมืองทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แนะให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารสะอาด ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ย้ำเลือกซื้ออาหารแห้ง ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง ต้องสดใหม่ ปลอดเชื้อรา หวั่นกินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง

วันนี้ (15 ก.พ.) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ ตลาดเมืองทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างจับจ่ายสินค้าเพื่อนำมาเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าภายในตลาดหรือแหล่งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ คึกคักเป็นพิเศษ ประชาชนที่เลือกสินค้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งนอกจากเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ที่ต้องใส่ใจในการเลือกซื้อแล้ว อาหารแห้ง ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ ก็ต้องให้ความสำคัญในการเลือกซื้อเช่นเดียวกัน เพราะมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดสารอะฟลาท็อกซิน ซึ่งหากมีการบริโภคเข้าไปและ มีการสะสมในปริมาณมากก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ การป้องกันที่ดีคือต้องเลือก   ถั่วเมล็ดแห้งที่ใหม่และเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งพอ โดยก่อนที่จะนำมาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในถั่วเมล็ด ธัญพืชต่างๆ และควรปรุงสุก ทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค

ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการปรุงอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักนั้น ต้องมีการล้างด้วยน้ำสะอาดโดยให้น้ำไหลผ่านนาน 2 นาที จะช่วยลดสารพิษหลายชนิดได้ประมาณร้อยละ 54-63 หรือจะแช่ในน้ำสะอาดนาน 15 นาที ก็จะช่วยลดสารพิษได้ประมาณร้อยละ 7-33 ส่วนอาหารที่ปรุงสำเร็จก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติหวานจัด มันจัด เค็มจัด และแป้งมากเกินไป และในการปรุงประกอบอาหารที่ต้องมีการเติมเกลือหรือซอสปรุงรส ควรเลือกใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ก็จะช่วยป้องกันการขาดสารอาหารไอโอดีน แต่ต้องควบคุมปริมาณไม่ให้เค็มเกินไป และเพื่อสุขอนามัยที่ดี ให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

“ทั้งนี้ การเลือกซื้อสินค้าอย่างปลอดภัย ควรซื้อจากตลาดสดที่ได้การรับรองเป็นตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ซึ่งปัจจุบันมีตลาดสดผ่านเกณฑ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,574 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.96 โดยในปี 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนตลาดประเภทที่ 1 คือ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและ ดำเนินกิจการเป็นประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 12  แห่ง แบ่งเป็นระดับดีมาก 1 แห่ง ระดับดี 11  แห่ง ซึ่งตลาดเมืองทอง   ได้รับการรับรองเป็นตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก 5 ปี ติดต่อกัน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ปิดโหมดสีเทา