Mannature : Product for Life

FAQ-Water Ionizer

FAQ-Water Ionizer

คำถามที่พบบ่อย

1.คำถาม : เครื่องทำน้ำด่างกินไฟมากไหม

คำตอบ : เครื่องทำน้ำด่างถ้าเสียบปลั๊กอยู่โดยไม่ใช้งาน จะกินไฟ 5 หน่วย ต่อ 1,000 วัน

 

2. คำถาม : ควรเสียบปลั๊กอยู่ตลอดหรือเปล่า

คำตอบ : ควรเสียบปลั๊กตลอดเพราะเครื่องไม่กินไฟมาก และจะได้ไม่ต้องถอดเสียบปลั๊กบ่อยๆ

 

3.คำถาม : ถ้าไม่เสียบปลั๊กเครื่องจะเป็นอะไรหรือเปล่า

คำตอบ : ไม่เป็นอะไรเพราะในตัวเครื่องมีแบตเตอร์รี่ขนาดเล็กอยู่สามารถอยู่ได้ 4 – 5 ปี

 

4.คำถาม : ไส้กรองมีอายุนานเท่าไหร่

คำตอบ : ไส้กรองมีอายุ ประมาณ 10,000 ลิตร และควรใช้ภายในเวลา 3 – 6 เดือนหลังจากการซื้อมา ( แกะซีล )

 

5.คำถาม : ไฟฟ้าตกบ่อยมีปัญหาไหมครับ

คำตอบ : ถ้าช่วงไฟฟ้าตกอยู่ในระหว่าง 180 V – 240 V จะไม่มีปัญหาต่อตัวเครื่อง ถ้าต่ำกว่านั้นควรจะมีเครื่องสำรองไฟ

 

6.คำถาม : แรงดันน้ำที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่

คำตอบ : อยู่ที่ประมาณ 2 ลิตร ต่อ 1 นาที โดยสายที่ผ่านควรมีขนาด 3 หุน

 

7.คำถาม : น้ำที่บ้านเป็นน้ำบาดาลใช้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ได้ แต่ต้องผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำอีกชั้นหนึ่ง แต่แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องกรองน้ำด่าง ไม่ควรต่ำกว่า 2 ลิตรต่อ 1 นาที

 

8.คำถาม : ถ้าใส่กรองไม่มีจริงๆสามารถหาตัวอื่นมาทดแทนได้ไหม

คำตอบ : สามารถหาไส้กรองทดแทนกันได้โดยการเทียบรุ่น

 

9.คำถาม : น้ำด่างระดับที่ 3 สามารถ บริโภคได้ไหม

คำตอบ : ไม่ควรบริโภค แต่ถ้าจะบริโภคจริงๆ ควรใช้ในกรณีจำเป็น เช่น แก้อาการเมาค้างจากการดื่มสุรา เพื่อลดกรดในกระแสเลือด

 

10.คำถาม : จะทำน้ำร้อนการเครื่องทำน้ำด่างได้ไหม

คำตอบ : ไม่ควรทำน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำด่างเพราะ ตัวเครื่องสามารถให้อุณภูมิสูงสุดได้เพียง 50 องศา

 

11.คำถาม : เครื่องผลิตและประกอบที่ไหน และ มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

คำตอบ : วัสดุภายในมาจากประเทศ ญี่ปุ่น แต่ประกอบในจีนเพื่อประหยัดต้นทุน ตัวเครื่องมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ( แผ่นเพลท )

 

12.คำถาม : หน้าจอขึ้นสีแดงตลอดเวลา

คำตอบ : เนื่องจากแรงดันน้ำไม่เพียงพอเครื่องเลยเตือน ให้เพิ่มแรงดันน้ำ

 

13.คำถาม : ควรเปิดเครื่องหรือเปิดน้ำก่อน

คำตอบ : ควรเปิดน้ำให้เข้าระบบเต็มก่อนการเปิดเครื่อง

 

14.คำถาม : การเก็บรักษาคุณภาพของน้ำควรเก็บอย่างไร

คำตอบ : ควรดื่มน้ำทันที แต่ถ้าต้องการเก็บรักษาคุณภาพน้ำให้นานขึ้นควรเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดและเก็บในตู้เย็นแต่ไม่ควรเกิน 3 วัน

 

15.คำถาม : ถ้าเครื่องทำงานอยู่แล้วหน้าดับไปควรทำอย่างไร

คำตอบ : หน้าจอดับไปเพราะตัวเครื่องไม่สามารถอ่านทางไหลของน้ำได้วิธีแก้ไขคือ ดำเนินการถอดขั้วสายน้ำเข้าด้านหลังออก แล้วดึงใบพัดในขั้วสายน้ำเข้าใต้เครื่อง ออกมาทำความสะอาด

 

ข้อควรระวัง

1.ควรใช้งานในสภาพปกติ คือ ไม่ตั้งเครื่องในแนวอื่นๆ นอกจากแนวตั้ง

2.ระดับที่ปลอดภัยต่อตัวเครื่อง คือระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร

3.ถ้าแรงดันน้ำไม่เพียงพอควรเพิ่มแรงดันน้ำ

4.ควรเปลี่ยนใส่กรองตามระยะเวลาที่กำหนด

5.ไม่ควรดำเนินการเปิด ( แกะ ) เครื่องด้วยตัวเอง ( เพราะจะหมดการรับประกัน )

6.ก่อนการใช้งาน หรือ เลิกการใช้งาน ควรเปิดน้ำระดับที่ดื่มยา เพราะจะทำการล้าง กรด และ ด่างออกจากตัวเครื่อง

7.ควรเปลี่ยนสายยางน้ำ ปีละ 1 ครั้ง

8.ควรทำความสะอาด ล้างเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
ปิดโหมดสีเทา