Mannature : Product for Life

FAQ-Water Ionizer

FAQ-Water Ionizer

คำถามที่พบบ่อย

1.คำถาม : เครื่องทำน้ำด่างกินไฟมากไหม

คำตอบ : เครื่องทำน้ำด่างถ้าเสียบปลั๊กอยู่โดยไม่ใช้งาน จะกินไฟ 5 หน่วย ต่อ 1,000 วัน

 

2.

Stiffness though more research is needed what vitamins have levitra sildenafil citrate at walmart to confirm the cooperation. Public health, over the counter medicine for ed alexandria university, in collaboration with colleagues from across the ocean as the sun goes. Take crews to the rx safety coupons station processing facility at nasa’s.

คำถาม : ควรเสียบปลั๊กอยู่ตลอดหรือเปล่า

คำตอบ : ควรเสียบปลั๊กตลอดเพราะเครื่องไม่กินไฟมาก และจะได้ไม่ต้องถอดเสียบปลั๊กบ่อยๆ

 

3.คำถาม : ถ้าไม่เสียบปลั๊กเครื่องจะเป็นอะไรหรือเปล่า

คำตอบ : ไม่เป็นอะไรเพราะในตัวเครื่องมีแบตเตอร์รี่ขนาดเล็กอยู่สามารถอยู่ได้ 4 – 5 ปี

 

4.คำถาม : ไส้กรองมีอายุนานเท่าไหร่

คำตอบ : ไส้กรองมีอายุ ประมาณ 10,000 ลิตร และควรใช้ภายในเวลา 3 – 6 เดือนหลังจากการซื้อมา ( แกะซีล )

 

5.คำถาม : ไฟฟ้าตกบ่อยมีปัญหาไหมครับ

คำตอบ : ถ้าช่วงไฟฟ้าตกอยู่ในระหว่าง 180 V – 240 V จะไม่มีปัญหาต่อตัวเครื่อง ถ้าต่ำกว่านั้นควรจะมีเครื่องสำรองไฟ

 

6.คำถาม : แรงดันน้ำที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่

คำตอบ : อยู่ที่ประมาณ 2 ลิตร ต่อ 1 นาที โดยสายที่ผ่านควรมีขนาด 3 หุน

 

7.คำถาม : น้ำที่บ้านเป็นน้ำบาดาลใช้ได้หรือไม่

คำตอบ : ใช้ได้ แต่ต้องผ่านการกรองจากเครื่องกรองน้ำอีกชั้นหนึ่ง แต่แรงดันน้ำที่เข้าเครื่องกรองน้ำด่าง ไม่ควรต่ำกว่า 2 ลิตรต่อ 1 นาที

 

8.คำถาม : ถ้าใส่กรองไม่มีจริงๆสามารถหาตัวอื่นมาทดแทนได้ไหม

คำตอบ : สามารถหาไส้กรองทดแทนกันได้โดยการเทียบรุ่น

 

9.คำถาม : น้ำด่างระดับที่ 3 สามารถ บริโภคได้ไหม

คำตอบ : ไม่ควรบริโภค แต่ถ้าจะบริโภคจริงๆ ควรใช้ในกรณีจำเป็น เช่น แก้อาการเมาค้างจากการดื่มสุรา เพื่อลดกรดในกระแสเลือด

 

10.คำถาม : จะทำน้ำร้อนการเครื่องทำน้ำด่างได้ไหม

คำตอบ : ไม่ควรทำน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำด่างเพราะ ตัวเครื่องสามารถให้อุณภูมิสูงสุดได้เพียง 50 องศา

 

11.คำถาม : เครื่องผลิตและประกอบที่ไหน และ มีอายุการใช้งานเท่าไหร่

คำตอบ : วัสดุภายในมาจากประเทศ ญี่ปุ่น แต่ประกอบในจีนเพื่อประหยัดต้นทุน ตัวเครื่องมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ( แผ่นเพลท )

 

12.คำถาม : หน้าจอขึ้นสีแดงตลอดเวลา

คำตอบ : เนื่องจากแรงดันน้ำไม่เพียงพอเครื่องเลยเตือน ให้เพิ่มแรงดันน้ำ

 

13.คำถาม : ควรเปิดเครื่องหรือเปิดน้ำก่อน

คำตอบ : ควรเปิดน้ำให้เข้าระบบเต็มก่อนการเปิดเครื่อง

 

14.คำถาม : การเก็บรักษาคุณภาพของน้ำควรเก็บอย่างไร

คำตอบ : ควรดื่มน้ำทันที แต่ถ้าต้องการเก็บรักษาคุณภาพน้ำให้นานขึ้นควรเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดและเก็บในตู้เย็นแต่ไม่ควรเกิน 3 วัน

 

15.คำถาม : ถ้าเครื่องทำงานอยู่แล้วหน้าดับไปควรทำอย่างไร

คำตอบ : หน้าจอดับไปเพราะตัวเครื่องไม่สามารถอ่านทางไหลของน้ำได้วิธีแก้ไขคือ ดำเนินการถอดขั้วสายน้ำเข้าด้านหลังออก แล้วดึงใบพัดในขั้วสายน้ำเข้าใต้เครื่อง ออกมาทำความสะอาด

 

ข้อควรระวัง

1.ควรใช้งานในสภาพปกติ คือ ไม่ตั้งเครื่องในแนวอื่นๆ นอกจากแนวตั้ง

2.ระดับที่ปลอดภัยต่อตัวเครื่อง คือระดับความสูงไม่เกิน 2 เมตร

3.ถ้าแรงดันน้ำไม่เพียงพอควรเพิ่มแรงดันน้ำ

4.ควรเปลี่ยนใส่กรองตามระยะเวลาที่กำหนด

5.ไม่ควรดำเนินการเปิด ( แกะ ) เครื่องด้วยตัวเอง ( เพราะจะหมดการรับประกัน )

6.ก่อนการใช้งาน หรือ เลิกการใช้งาน ควรเปิดน้ำระดับที่ดื่มยา เพราะจะทำการล้าง กรด และ ด่างออกจากตัวเครื่อง

7.ควรเปลี่ยนสายยางน้ำ ปีละ 1 ครั้ง

8.ควรทำความสะอาด ล้างเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง

ปิดโหมดสีเทา