Mannature : Product for Life

Water Ionizer


ปกติเลือดในร่างกายมนุษย์จะเป็นด่างอ่อนประมาณ pH7.3  เมื่อมีการเผาผลาญอาหาร (Metabolism) มีผลให้เกิดของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Acidic Waste) กับ แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ซึ่งแก็สนี้จะละลายในเลือดเพื่อที่ส่งไปยังปอด และถูกขับออกทางลมหายใจ ส่วนไตขับกรดยูริค (Uric Acid) และกรดแลกติค (Lactic Adic) ออกทางปัสสาวะ  ส่วนเลือดจะปรับสภาวะให้เป็นด่าง ด้วยเกลือแร่แคลเซียมไอออนที่ดึงจากกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อนำลดกับความเป็นกรดเพื่อให้ร่างกายมี pH7.3 ดังเดิม ซึ่งมีผลเสียที่ตามมาคือ ทำให้กระดูกพรุน ฟันโยกและฟันผุง่าย การได้อาหารและน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะทำให้เลือดไม่ต้องใช้แคลเซียมและแมกนีเซียมจากอวัยวะต่างๆ ในการสร้างสภาวะสมดุลของร่างกายทำให้ร่างกายไม่สึกหรอ ไม่ทรุดโทรมเร็ว

 

ManNature   จึงมีผลิตภัณฑ์สำหรับทำน้ำด่าง 2 แบบ

คือชนิดติดตั้งภายในที่พัก และชนิดพกพา เพื่อความสะดวกในการใช้งานที่แตกต่างกัน

1 เครื่องทำน้ำด่าง ManNature Water Ionizer

2. กระติกน้ำด่าง ManNature ชนิดพกพา